Buff filmfestival 20-25 MARS 2017 – 040-30 25 05 info@buff.se

JOE HILL

JOE HILL
1 februari, 2017 Buff

Fackföreningsaktivisten och protestsångaren Joe Hill tillhörde dem som utvandrade från Sverige och kom att utgöra en stor förebild i det tidiga 1900-talets USA. Bo Widerbergs film, en av svensk films dittills dyraste, är berättelsen om ett politiskt uppvaknande hos en ung man i en ung nation. Filmen har paralleller inte bara till sin egen samtid, det politiska 1970-talet, men också till vår egen tid. Inte minst vad gäller musikens roll som social och politisk medvetandegörare.

Filmen visas i samarbete med Svenska Filminstitutet och följs av ett filmpedagogiskt samtal under ledning av med Klara Levin, filmare och filmpedagog.

OBS! Joe Hill visas i salong 3 på Panora.

Klassikerserien ingår fem svenska filmklassiker för alla åldrar, särskilt utvalda av avdelningen för barn och unga på Svenska Filminstitutet. Filmerna visas i digitalt restaurerade kopior och sträcker sig från den känslomässigt omtumlande stumfilmen Ingeborg Holm till mysrysaren Agnes Cecilia. Att se och diskutera film tillsammans är en viktig del av bioupplevelsen. Visningarna vill stötta vidare arbete kring filmen och efterföljs därför av filmpedagogiska samtal med publiken, som vi hoppas fortsätter på väg hem eller i skolan.

Trailer

Köp biljett

Information

 • Kategori - Långfilm

 • Årtal - 1971

 • Tal - Svenskt, engelskt

 • Text - Svensk

 • Målgrupp - Ungdomsfilm (15+ år)

 • Rekomenderas för följande klass - 9, gymnasiet

 • Regissör - Bo Widerberg

 • Produktionsland - Sverige

 • Speltid - 118 min

 • Visning

  - 22/03/2017
  - 12:15 - 14:40
  - Salongsnumer: 3
  - Panora

Köp biljett