Buff filmfestival 20-25 MARS 2017 – 040-30 25 05 info@buff.se

BUFF på Sjukhus

BUFFILUSK är ett pilot-projektet som för ut BUFFs filmutbud på Sjukhus.

I år nås de barn och unga som vårdas av sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad av BUFFs fantastiska festivalstämning tack vare pilot-projektet ”BUFFILUSK”. Under fem dagar får personal och patienter tillgång till ett urval av festivalens utbud genom en ny digital plattform.

Personliga presentationer av filmerna, direktsända event från festivalen, möjligheten att recensera filmer och tillgång till pedagogiska filmhandledningar är några av de element som ryms på festivalens ”sjukhus-sida” under festivalen 20–25 mars.

Ambitionen är att detta pilot-projekt med stöd från Region Skåne lägger grunden för visningar på fler sjukhus runt om i Sverige under kommande festivaler. Om du jobbar på lekterapi eller sjukhus-skola och vill ha mer information och projektet, kontakta lina@buff.se