Buff filmfestival 20-25 MARS 2017 – 040-30 25 05 info@buff.se

Bransch

Varje år samlas filmpedagoger, festivalarrangörer och andra professionellt verksamma inom områden som rör film för barn- och unga på BUFF Filmfestival. 

Program seminarier 2017

21-22 mars: branschseminarium och work in progress
23 mars: Film i skolan-dagen (före detta Skolbiodagen) arrangeras av Svenska Filminstitutet, Film i Skåne och Föreningen Film- och mediepedagogik och kräver separat anmälan.
24 mars: Filmpedagogisk seminarium på temat “På ungas villkor”.